RHETORIKE TECHNE – ВЕШТИНА БЕСЕДНИШТВА И ЈАВНИ НАСТУП

проф. др Сима Аврамовић


САДРЖАЈ (PDF)


Ако желиш да дете живи са боговима, подучавај га филозофији, а ако желиш да живи са људима, подучавај га реторици

(Сократов ученик Антистен, фрагм. 173)

ИЗВОДИ ИЗ КЊИГЕ (PDF)

* * *

РЕЧ УНАПРЕД

* * *

РЕТОРИКА, БЕСЕДНИШТВО И

ЈАВНИ НАСТУП

* * *

ПОУКЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

РЕТОРИКЕ И БЕСЕДНИШТВА

* * *

БЕСЕДНИК

* * *

БЕСЕДА

* * *

СЛУШАОЦИ

* * *

ПОЛИТИЧКО БЕСЕДНИШТВО

* * *

СУДСКО БЕСЕДНИШТВО

* * *

ГОВОР ЗА МЕДИЈЕ

* * *

 

Rhetorike techne - veština besedništva i javni nastup


________________________________________________

 

besedništvo govorništvo retorika public speaking odnosi sa javnoscu
проф. др Сима Аврамовић
Правни факултет Универзитета у Београду

 

 

 

 

 

Овај наслов можете набавити у књижари Правног факултета

Универзитета у Београду (сутерен), Булевар краља Александра 67;
Издавач: Службени гласник и Правни факултет у Београду;

Дистрибутер: Krug Commerce, Bookbridge;

Интернет: knjizara.com

РЕЦЕНЗИЈА

др Љиљана Мркић – Поповић,

ред. проф. Факултета драмских уметности

Универзитета уметности у Београду

Књига Rhetorike techne – вештина беседништва и јавни наступ представља плод дугогодишњег истраживања и практичног рада у области педагогије беседништва, које је аутор остваривао на Правном факултету Универзитета у Београду у оквиру Центра за беседништво Institutio oratoria, кроз предавања предмета Реторика, као и током организовања и припрема петнаестак генерација студената за такмичење у беседништву. Имала сам задовољство да, као члан жирија на том такмичењу, све време сагледавам ентузијазам аутора ове књиге у жељи да развија и популарише реторику и беседништво. Настојање да се, поготово младим људима, непрестано указује на неопходност уверљиве вербалне комуникације коју намеће савремени живот, крунисано је настанком ове књиге, која је у неку руку наставак сличног дела, које је проф. Аврамовић коауторски објавио са проф. др Обрадом Станојевићем под називом Ars rhetorica.

Јавно изговорена реч, а са њоме и реторика, све више прерастају у услов социјалног признања, па и опстанка у савременом друштву, како у професионалном, тако и у личном животу сваког појединца. Зато ће ова књига бити драгоцена не само студентима и професорима, политичарима и адвокатима, менаџерима и свим пословним људима. Она је неопходна свакоме ко мора да говори пред другима у било ком поводу – на састанку, када одлази на интервју за посао, ради као промотер или преживљава продајући производе по кућама, припрема презентацију или наступ на семинару, водитељима и новинарима, свакоме ко изненадно треба да каже неку реч у свечарским приликама, па и глумцима. Чак и независно од важних реторичких упутстава, она представља штиво које шири интелектуалне спознаје. Написана је тако да читаоца на ненаметљив и неприметан начин додатно образује и информише, причињава му задовољство и корист, доносећи данас тако драгоцену радост читања.

Због тога сматрам да ову књигу треба објавити, јер представља леп допринос развијању културе говора и јавног наступа у нашем друштву.